Skip to main content
 首页 » 生活美食

跪求关于美食的唯美的句子。要105句。

2021年05月02日 07:35:13280编辑

1.秦烹惟羊羹,陇馔有熊腊。
2.蜀人贵芹芽脍,杂鸠肉为之。
3.净洗铛,少着水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。富者不肯吃,贫者不解煮。早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。
4.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。
5.秋来霜露满园东,芦菔生儿芥生孙。我与何憎同一饱,不知何苦食鸡豚。
6.丰湖有藤菜,似可敌莼羹。
7.纤手搓来玉色匀,碧油煎出嫩黄深。夜来春睡知轻重,压扁佳人缠臂金。
8.小饼如嚼月,中有酥和饴。
9.时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹。
10.长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。
11.人间定无可意,怎换得玉脍丝莼。
12.天上苏陀供,悬知未易同。
13.以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之,不施醢酱,山庖珍烹也。
14.东门买彘骨,醢酱点橙薤。蒸鸡最知名,美不数鱼鳖。
15.霜余蔬甲淡中甜,春近录苗嫩不蔹。采掇归来便堪煮,半铢盐酪不须添。
16.初游唐安饭薏米,炊成不减雕胡美。大如苋实白如玉,滑欲流匙香满屋。
17.鲈肥菰脆调羹美,(麦乔)熟油新作饼香。自古达人轻富贵,倒缘乡味忆回乡。”
18.色如玉版猫头笋,味抵驼峰牛尾猩。
19.新津韭黄天下无,色如鹅黄三尺余,东门彘肉更奇绝,肥美不减胡羊酥。
20.紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞,犀箸餍饫久未下,鸾刀缕切空纷纶,黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。
21.青青竹笋迎船出,白白红鱼入馔来。
我已经尽力了,望采纳!

评论列表暂无评论
发表评论